Condicions de contractació

L'oferta escolar d'El Meu Primer Festival es limita a l'àmbit territorial de l'Estat Espanyol. Els continguts dels programes escolars no es podran veure fora d'aquest àmbit. Tota l'oferta de continguts es farà online, de tal manera que és responsabilitat del centre educatiu disposar d'una bona connexió a Internet que garanteixi la qualitat del visionat de les pel·lícules.

El preu de l'activitat és de 2 €/alumne. L'Associació Cultural MODIband, organitzadora d'El Meu Primer Festival, confia en la responsabilitat dels centres escolars d'inscriure el nombre real d'alumnes que gaudiran de l'activitat.

L’usuari/usuària es compromet a abonar l’import total de l’activitat en els 30 dies posteriors a la realització de la inscripció i, en tot cas, sempre abans del començament de l’activitat, que tindrà lloc del 13 de novembre al 3 de desembre del 2020. La reserva es formalitzarà en el moment que s’ingressi l’import corresponent. S’admetrà un únic pagament per avançat i no es faran devolucions en cap cas. En cas que es produeixin situacions excepcionals de confinament, El Meu Primer Festival oferirà alternatives al centre educatiu perquè els nens i nenes puguin gaudir de l’activitat igualment.

El pagament de l'activitat es farà mitjançant transferència bancària. Les dades per a la transferència són les següents:

Entitat beneficiària: Associació Cultural MODIband
IBAN: ES57 2100 3064 3822 0037 4267 (CaixaBank)
Concepte: Nº reserva + Nom del centre

En cas de dubte, l'usuari/usuària pot enviar un correu electrònic a edu@primerfestivaldecine.com.